EnglishFrenchSpanyol

Jalankan pelayan | Ubuntu > | Fedora > |


Favicon OnWorks

jobsposix - Dalam talian di Awan

Jalankan jobsposix dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks melalui Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS

Ini ialah arahan jobsposix yang boleh dijalankan dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks menggunakan salah satu daripada berbilang stesen kerja dalam talian percuma kami seperti Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS.

JADUAL:

NAMA


kerja — memaparkan status pekerjaan dalam sesi semasa

SINOPSIS


pekerjaan [−l|−p] [job_id...]

DESCRIPTION


. pekerjaan utiliti hendaklah memaparkan status pekerjaan yang dimulakan dalam shell semasa
persekitaran; lihat seksyen 2.12, Shell Pelaksanaan alam Sekitar.

Bila pekerjaan melaporkan status penamatan kerja, shell hendaklah mengalih keluar ID prosesnya
daripada senarai ``dikenali dalam persekitaran pelaksanaan shell semasa''; lihat seksyen
2.9.3.1, Contoh.

PILIHAN


. pekerjaan utiliti hendaklah mematuhi volum Definisi Asas POSIX.1‐2008, seksyen
12.2, utiliti Syntax Garis panduan.

Pilihan berikut hendaklah disokong:

−l (Surat ell.) Berikan lebih banyak maklumat tentang setiap pekerjaan yang disenaraikan. ini
maklumat hendaklah termasuk nombor kerja, kerja semasa, ID kumpulan proses, keadaan,
dan perintah yang membentuk kerja.

−p Paparkan hanya ID proses untuk ketua kumpulan proses bagi kerja yang dipilih.

Secara lalai, pekerjaan utiliti hendaklah memaparkan status semua kerja yang dihentikan, berjalan
pekerjaan latar belakang dan semua pekerjaan yang statusnya telah berubah dan belum dilaporkan oleh
tempurung.

OPERAND


Operan berikut hendaklah disokong:

job_id Menentukan pekerjaan yang statusnya akan dipaparkan. Jika tidak job_id is
diberikan, maklumat status untuk semua kerja hendaklah dipaparkan. Format daripada
job_id diterangkan dalam volum Takrif Asas POSIX.1‐2008, seksyen
3.204, Kerja Mengawal Kerja ID.

STDIN


Tidak digunakan.

INPUT FILES


Tiada.

ALAM PELBAGAI


Pembolehubah persekitaran berikut akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan:

BAHASA Sediakan nilai lalai untuk pembolehubah pengantarabangsaan yang tidak ditetapkan atau
null. (Lihat volum Takrif Asas POSIX.1‐2008, seksyen 8.2,
Pengantarabangsaan Pembolehubah untuk keutamaan pengantarabangsaan
pembolehubah yang digunakan untuk menentukan nilai kategori tempat.)

LC_ALL Jika ditetapkan kepada nilai rentetan bukan kosong, ganti nilai semua yang lain
pembolehubah pengantarabangsaan.

LC_CTYPE Tentukan tempat untuk tafsiran jujukan bait data teks
sebagai aksara (contohnya, bait tunggal berbanding dengan aksara berbilang bait dalam
hujah).

LC_MESSAGES
Tentukan tempat yang harus digunakan untuk mempengaruhi format dan kandungan
mesej diagnostik yang ditulis kepada ralat standard dan mesej bermaklumat yang ditulis
kepada keluaran standard.

NLSPATH Tentukan lokasi katalog mesej untuk pemprosesan LC_MESSAGES.

ASYNCRONOUS PERISTIWA


Lalai.

STDOUT


Jika −p pilihan ditentukan, output hendaklah terdiri daripada satu baris untuk setiap ID proses:

"%d\n", <proses ID>

Jika tidak, jika −l pilihan tidak dinyatakan, output hendaklah satu siri baris
bentuk:

"[%d] %c %s %s\n", <nombor kerja>,semasa>,adalah>,arahan>

di mana medan hendaklah seperti berikut:

<semasa> Perwatakan '+' mengenal pasti kerja yang akan digunakan sebagai lalai untuk fg
or bg utiliti; kerja ini juga boleh ditentukan menggunakan job_id %+ atau "%%".
Watak itu '−' mengenal pasti kerja yang akan menjadi lalai jika
kerja lalai semasa adalah untuk keluar; kerja ini juga boleh ditentukan menggunakan
job_id %−. Untuk pekerjaan lain, bidang ini adalah a . Paling banyak satu kerja boleh
dikenal pasti dengan '+' dan paling banyak satu pekerjaan boleh dikenal pasti dengan '−'. Sekiranya ada
mana-mana pekerjaan yang digantung, maka pekerjaan semasa hendaklah menjadi pekerjaan yang digantung. Jika ada
sekurang-kurangnya dua kerja yang digantung, maka pekerjaan sebelumnya juga hendaklah digantung
pekerjaan.

<nombor kerja>
Nombor yang boleh digunakan untuk mengenal pasti kumpulan proses ke tunggu, fg, bg, dan
membunuh utiliti. Dengan menggunakan utiliti ini, kerja boleh dikenal pasti dengan memberi awalan
nombor kerja dengan '%'.

<adalah> Salah satu rentetan berikut (dalam tempat POSIX):

Berlari Menunjukkan bahawa kerja itu belum digantung oleh isyarat dan belum
keluar.

Selesai Menunjukkan bahawa kerja telah selesai dan mengembalikan status keluar sifar.

Selesai(kod)
Menunjukkan bahawa kerja selesai seperti biasa dan ia keluar dengan
status keluar bukan sifar yang ditentukan, kod, dinyatakan sebagai nombor perpuluhan.

Berhenti Menunjukkan bahawa kerja telah digantung oleh isyarat SIGTSTP.

Berhenti (SIGTSTP)
Menunjukkan bahawa kerja telah digantung oleh isyarat SIGTSTP.

Berhenti (TANDATANGAN)
Menunjukkan bahawa kerja telah digantung oleh isyarat SIGSTOP.

Berhenti (SIGTTIN)
Menunjukkan bahawa kerja telah digantung oleh isyarat SIGTTIN.

Berhenti (SIGTTOU)
Menunjukkan bahawa kerja telah digantung oleh isyarat SIGTTOU.

Pelaksanaan boleh menggantikan rentetan Digantung Sebagai ganti Berhenti. Jika
kerja telah ditamatkan oleh isyarat, formatadalah> tidak dinyatakan, tetapi ia
hendaklah jelas kelihatan berbeza daripada yang lainadalah> format yang ditunjukkan di sini dan
hendaklah menunjukkan nama atau perihalan isyarat yang menyebabkan penamatan.

<arahan> Perintah berkaitan yang diberikan kepada shell.

Jika −l pilihan ditentukan, medan yang mengandungi ID kumpulan proses hendaklah dimasukkan
sebelum ituadalah> padang. Selain itu, lebih banyak proses dalam kumpulan proses mungkin dihidupkan
baris berasingan, hanya menggunakan ID proses danarahan> bidang.

STDERR


Ralat standard hendaklah digunakan hanya untuk mesej diagnostik.

OUTPUT FILES


Tiada.

EXTENDED DESCRIPTION


Tiada.

EXIT STATUS


Nilai keluar berikut hendaklah dikembalikan:

0 Selesai dengan jayanya.

>0 Ralat telah berlaku.

AKIBAT OF KESALAHAN


Lalai.

. berikutan bahagian adalah bermaklumat.

PERMOHONAN PENGGUNAAN


. −p pilihan adalah satu-satunya cara mudah alih untuk mengetahui kumpulan proses kerja kerana
pelaksanaan yang berbeza mempunyai strategi yang berbeza untuk menentukan kumpulan proses bagi
pekerjaan. Penggunaan seperti $(pekerjaan −p) menyediakan cara merujuk kepada kumpulan proses kerja
secara bebas pelaksanaan.

. pekerjaan utiliti tidak berfungsi seperti yang diharapkan apabila ia beroperasi dalam utilitinya sendiri
persekitaran pelaksanaan kerana persekitaran itu tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai untuk dimanipulasi. Lihat
bahagian PENGGUNAAN APLIKASI untuk bg. Atas sebab ini, pekerjaan umumnya dilaksanakan sebagai a
shell biasa terbina dalam.

CONTOH


Tiada.

RATIONALE


Kedua-dua "%%" dan "%+" digunakan untuk merujuk kepada pekerjaan semasa. Kedua-dua bentuk adalah sama kesahan—
yang "%%" mencerminkan "$$" dan "%+" mencerminkan keluaran daripada pekerjaan. Kedua-dua bentuk mencerminkan
amalan sejarah KornShell dan cangkang C dengan kawalan kerja.

Ciri kawalan kerja yang disediakan oleh bg, fg, dan pekerjaan adalah berdasarkan KornShell. The
pembangun standard memeriksa ciri-ciri versi shell C ini
utiliti dan mendapati perbezaan wujud. Walaupun penggunaan shell C secara meluas, the
Versi KornShell telah dipilih untuk jilid POSIX.1‐2008 ini untuk mengekalkan tahap
keseragaman dengan seluruh ciri KornShell yang dipilih (seperti yang sangat popular
ciri penyuntingan baris arahan).

. pekerjaan utiliti tidak bergantung pada pilihan kawalan kerja, seperti yang nampaknya berkaitan
bg dan fg utiliti kerana pekerjaan berguna untuk memeriksa pekerjaan latar belakang, tanpa mengira
keadaan kawalan kerja. Apabila pengguna telah memanggil a menetapkan +m perintah dan kawalan kerja
telah dimatikan, pekerjaan masih boleh digunakan untuk memeriksa pekerjaan latar belakang yang dikaitkan dengan
sesi semasa itu. Begitu juga, membunuh kemudian boleh digunakan untuk membunuh kerja latar belakang dengan membunuh
%<latar belakang kerja nombor>.

Output untuk pekerjaan yang ditamatkan dibiarkan tidak ditentukan untuk menampung pelbagai sejarah
sistem. Format berikut telah disaksikan:

1. Dibunuh(isyarat nama)

2. isyarat nama

3. isyarat nama(coredump)

4. isyarat Penerangan- teras dibuang

Kebanyakan pengguna sepatutnya dapat memahami format ini, walaupun ini bermakna bahawa aplikasi
menghadapi masalah menghuraikannya.

Pengiraan ID pekerjaan tidak diterangkan kerana ini akan mencadangkan pelaksanaan,
yang mungkin mengenakan sekatan yang tidak perlu.

Dalam cadangan awal, a −n pilihan telah disertakan untuk ``Memaparkan status pekerjaan yang mempunyai
berubah, keluar atau berhenti sejak laporan status terakhir''. Ia telah dikeluarkan kerana
shell sentiasa menulis sebarang status pekerjaan yang diubah sebelum setiap gesaan.

MASA HADAPAN ARAHAN


Tiada.

Gunakan jobsposix dalam talian menggunakan perkhidmatan onworks.net


Ad


Ad