EnglishFrenchGermanItaliPortugueseRussiaSpanyol

Favicon OnWorks

mayavi2 - Dalam Talian di Awan

Jalankan mayavi2 dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks melalui Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS

Ini ialah arahan mayavi2 yang boleh dijalankan dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks menggunakan salah satu daripada berbilang stesen kerja dalam talian percuma kami seperti Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS.

JADUAL:

NAMA


mayavi2 - Pakej visualisasi saintifik untuk data 2-D dan 3-D

SINOPSIS


mayavi2 [pilihan] [args]

Di mana arg1, arg2 dsb. ialah nama fail pilihan yang sepadan dengan Mayavi2 yang disimpan
visualisasi (nama fail.mv2), skrip Mayavi2 (nama fail.py) dan sebarang format fail data
yang Mayavi sokong.

DESCRIPTION


Mayavi2 ialah alat untuk visualisasi saintifik 2-D dan 3-D. Ciri-ciri Mayavi2 termasuk:

* Visualisasi data skalar dan vektor dalam 2 dan 3 dimensi

* Kebolehskripan mudah menggunakan Python

* Kebolehlanjutan mudah melalui sumber, komponen, modul dan penapis data

* Membaca beberapa format fail: VTK (warisan dan XML), PLOT3D, dsb.

* Menyimpan visualisasi

* Menyimpan visualisasi yang diberikan dalam pelbagai format imej.

PILIHAN


-h

Ini mencetak semua pilihan baris arahan yang tersedia dan keluar. Juga boleh didapati melalui
- membantu.

-V

Ini mencetak versi Mayavi pada baris arahan dan keluar. Juga boleh didapati melalui
--versi.

-z nama fail.mv2

Ini memuatkan visualisasi Mayavi2 yang disimpan sebelum ini. Juga boleh didapati melalui --iaitu
nama fail.mv2 atau --visualisasi nama fail.mv2.

-d fail data.*

Membuka mana-mana format fail data yang disokong atau sumber data bukan berkaitan fail. ini
termasuk format fail VTK (*.vtk, *.xml, *.vt[i,p,r,s,u], *.pvt[i,p,r,s,u]), VRML2
(*.wrl), Studio 3D (*.3ds), PLOT3D (*.xyz), STL, BYU, RAW, PLY, PDB, SLC, FACET, OBJ,
AVSUCD (*.inp), GAMBIT (*.neu), Exodus (*.exii), PNG, JPEG, BMP, PNM, DCM, DEM, MHA, MHD,
MINC, XIMG, TIFF dan pelbagai lagi yang disokong. fail data.* juga boleh menjadi sumber
objek yang tidak dikaitkan dengan fail, contohnya ParametricSurface atau PointLoad akan dimuatkan
sumber data yang sepadan ke dalam Mayavi. Juga boleh didapati melalui --data.

-m nama modul

Modul ialah objek yang benar-benar menggambarkan data. Nama modul yang diberikan dimuatkan
dalam ModuleManager semasa. Nama modul mestilah sah jika tidak anda akan mendapat
mesej ralat.

Jika modul ditentukan sebagai 'package.sub.module.SomeModule' maka modul (SomeModule)
diimport daripada 'package.sub.module'. Modul standard yang disediakan dengan mayavi2 tidak perlu
spesifikasi laluan penuh. Sebagai contoh:

mayavi2 -d data.vtk -m Outline -m m2_user_modules.TestModule

Dalam contoh ini 'Outline' ialah modul standard dan 'm2_user_modules.TestModule' ialah beberapa
modul yang ditentukan pengguna. Lihat MAYAVI2 MODUL bahagian di bawah untuk senarai lengkap
modul yang ada. Juga boleh didapati melalui --modul.

-f nama penapis

Penapis ialah objek yang menapis data dalam beberapa cara atau yang lain. Yang diberi
nama penapis dimuatkan berkenaan dengan objek sumber/penapis semasa. Nama penapis
mesti sah jika tidak anda akan mendapat mesej ralat.

Jika penapis dinyatakan sebagai 'package.sub.filter.SomeFilter' maka penapis
(`SomeFilter`) diimport daripada 'package.sub.filter'. Modul standard disediakan dengan
mayavi2 tidak memerlukan spesifikasi laluan penuh. Sebagai contoh:

mayavi2 -d data.vtk -f ExtractVectorNorm -f m2_user_filters.TestFilter

Dalam contoh ini 'ExtractVectorNorm' ialah penapis standard dan 'm2_user_filters.TestFilter'
ialah beberapa penapis yang ditentukan pengguna.

Lihat MAYAVI2 FILTERS bahagian di bawah untuk senarai lengkap penapis yang tersedia. Juga
boleh didapati melalui --penapis.

-M

Memulakan pengurus modul baharu pada saluran paip Mayavi. Juga boleh didapati melalui
--modul-mgr.

-n

Mencipta tetingkap/adegan baharu. Sebarang pilihan yang diluluskan selepas ini akan digunakan pada yang baru dibuat ini
tempat kejadian. Juga boleh didapati melalui --tetingkap-baru.

-t

Menjalankan suite ujian mayavi2 dan keluar. Jika dijalankan sedemikian, ini menjalankan kedua-dua TVTK dan
Mayavi2 unittests. Jika mana-mana hujah tambahan diluluskan, ia dihantar bersama ke
pelari ujian. Jadi ini boleh digunakan untuk menjalankan ujian lain juga. Sebagai contoh:

mayavi2 -t pemikiran.kegigihan

Ini hanya akan menjalankan ujian dalam pakej enthought.persistence. Anda juga boleh
tentukan direktori dengan fail ujian untuk dijalankan dengan ini, sebagai contoh:

mayavi2 -t relative_path_to/integrationtests/mayavi

akan menjalankan ujian integrasi daripada sumber mayavi. Juga boleh didapati melalui --ujian.

-x fail skrip

Ini melaksanakan skrip yang diberikan dalam ruang nama di mana kami menjamin bahawa nama 'mayavi' adalah
Contoh skrip Mayavi -- sama seperti dalam penterjemah Python tertanam. Juga tersedia
melalui --exec

AMARAN : Ambil perhatian bahawa ini menggunakan `execfile`, jadi sila ambil perhatian bahawa ini boleh berbahaya jika fail
skrip melakukan sesuatu yang jahat!

-s ungkapan ular sawa

Laksanakan ungkapan pada objek yang dibuat terakhir. Sebagai contoh, jika objek sebelumnya
adalah modul, dan kami ingin menetapkan warna objek yang boleh dilakukan oleh seseorang -s
"actor.property.color = (1,0,0)". Seseorang harus menggunakan petikan untuk ungkapan. Juga
boleh didapati dengan --set. Sebagai contoh:

mayavi2 -d ParametricSurface -m Outline \
-s "actor.property.color = (1,0,0)" \
-s "scene.save('test.png', size=(800, 800))"

AMARAN : Ambil perhatian bahawa ini menggunakan `exec`, jadi sila ambil perhatian bahawa ini boleh berbahaya!

MAYAVI2 MODUL


Paksi Melukis paksi mudah.

ContourGridPlane
Modul satah grid kontur. Modul ini membolehkan seseorang mengambil sekeping data grid input
dan lihat kontur data.

CustomGridPlane
Pesawat grid tersuai dengan lebih banyak fleksibiliti daripada modul GridPlane.

DataSetClipper
Penapis ini menjepit set data di kawasan. Kawasan itu boleh ditakrifkan secara interaktif sebagai
kotak, sfera...

Glyph Memaparkan pelbagai jenis glyph berorientasikan dan berwarna mengikut skalar atau vektor
data pada titik input.

GridPlane
Modul satah grid mudah.

HyperStreamline
Modul yang disepadukan melalui medan tensor untuk menjana garis hiper. The
penyepaduan adalah di sepanjang vektor eigen maksimum dan keratan rentas
hyperstreamline ditakrifkan oleh dua vektor eigen yang lain. Oleh itu bentuk
hyperstreamline adalah "seperti tiub", dengan keratan rentas berbentuk elips.
Garis arus hiper digunakan untuk menggambarkan medan tensor.

Pelakon Imej
Modul mudah untuk melihat data imej dengan cekap.

ImagePlaneWidget
Modul mudah untuk melihat data imej.

IsoSurface
Modul yang membolehkan pengguna membuat kontur data titik input.

label Membenarkan pengguna melabel set data semasa atau aktor semasa yang aktif
modul.

OrientationAxes
Mencipta paksi kecil di sebelah yang menunjukkan kedudukan koordinat
paksi dan dengan itu menandakan orientasi tempat kejadian. Memerlukan VTK-4.5 dan ke atas.

Menggariskan
Modul yang melukis garis besar untuk data yang diberikan.

ScalarCutPlane
Mengambil satah potong mana-mana set data input menggunakan satah tersirat dan memplot data
dengan kontur pilihan dan meledingkan skalar.

SliceUnstructuredGrid
Modul ini mengambil sekeping data grid tidak berstruktur dan menunjukkan sel itu
bersilang atau menyentuh kepingan itu.

menyelaraskan
Membenarkan pengguna melukis garisan kemas untuk data vektor yang diberikan. Ini menyokong pelbagai
jenis objek biji (biji garis, sfera, satah dan titik). Ia juga membenarkan
pengguna untuk melukis reben atau tiub dan seterusnya menyokong pelbagai jenis interaktif
mod pengiraan garisan.

StructuredGridOutline
Melukis garis besar yang mematuhi grid untuk grid berstruktur.

Permukaan
Melukis permukaan untuk mana-mana set data input dengan kontur pilihan.

TensorGlyph
Memaparkan glyph tensor berorientasikan dan berwarna mengikut skalar atau data vektor di
mata input.

teks Modul ini membolehkan pengguna meletakkan teks pada skrin.

VectorCutPlane
Mengambil hirisan sewenang-wenangnya data input menggunakan satah potong tersirat dan tempat
glyphs mengikut data medan vektor. Glyphs boleh diwarnakan menggunakan sama ada
magnitud vektor atau atribut skalar.

Vektor
Memaparkan pelbagai jenis glyph yang berorientasikan dan berwarna mengikut data vektor di
mata input. Ini hanyalah modul kemudahan yang berasaskan sepenuhnya pada
Modul Glyph.

jumlah Modul Volume menggambarkan medan skalar menggunakan visualisasi volumetrik
teknik.

WarpVectorCutPlane
Mengambil sekeping sewenang-wenangnya data input menggunakan satah potong tersirat dan meledingkannya
mengikut data medan vektor. Skalar dipaparkan pada permukaan yang melengkung
sebagai warna.

MAYAVI2 FILTERS


CellDerivatives
Mengira derivatif daripada data skalar dan vektor titik input dan menghasilkan data sel
pada kecerunan. Boleh digunakan untuk kira-kira vorticity contohnya.

CellToPointData
Mengubah data atribut sel kepada data titik dengan purata data sel daripada
sel pada titik.

Contour
Penapis kontur yang melilit komponen Kontur untuk menghasilkan permukaan iso
pada mana-mana set data input.

CutPlane
Kelas ini mewakili satah potong yang boleh digunakan untuk memotong mana-mana set data.
Ia juga menyediakan antara muka widget 3D untuk meletakkan dan menggerakkan kepingan
secara interaktif.

ElevationFilter
Mencipta data skalar yang sepadan dengan ketinggian titik di sepanjang garis.

Delaunay2D
Melakukan triangulasi Delaunay 2D.

Delaunay3D
Melakukan triangulasi Delaunay 3D.

ExtractEdges
Penapis ini mengekstrak tepi sel daripada sebarang data input.

ExtractGrid
Membenarkan pengguna memilih sebahagian daripada grid berstruktur.

EkstrakTensorKomponen
Membungkus penapis TVTK ExtractTensorComponents untuk mengekstrak komponen daripada tensor
lapangan.

ExtractUnstructuredGrid
Membenarkan pengguna memilih sebahagian daripada grid tidak berstruktur.

ExtractVectorNorm
Mengira norma (Eucliedean) data vektor input (dengan penskalaan pilihan
antara [0, 1]). Ini berguna apabila data input mempunyai input vektor tetapi tiada skalar
data untuk magnitud vektor.

ExtractVectorComponents
Membungkus penapis TVTK ExtractVectorComponents untuk mengekstrak komponen vektor.
Ini berguna untuk menganalisis komponen individu data vektor.

GaussianSplatter
Percikan penapis ini menghala ke isipadu dengan taburan Gaussian elips.

MaskPoints
Melepasi titik input hiliran secara terpilih. Ini boleh digunakan untuk mensubsampel
mata input. Ambil perhatian bahawa ini tidak lulus data geometri, ini bermakna semua grid
maklumat hilang.

Muka bumi yang rakus
Anggaran medan ketinggian (data imej) dengan jaringan segi tiga, mengekalkan nombornya
segi tiga minimum.

Maklumat Perubahan Imej
Penapis yang boleh digunakan untuk menukar asal, jarak dan keluasan input
set data imej tanpa mengubah data itu sendiri.

ImageDataProbe
Penapis yang boleh digunakan untuk menyiasat mana-mana set data menggunakan set data Structured Points.
Penapis juga membolehkan seseorang menukar data skalar kepada tatasusunan pendek yang tidak ditandatangani
bahawa skalar boleh digunakan untuk visualisasi volum.

PointToCellData
Adakah songsangan penapis CellToPointData.

PolyDataNormals
Mengira normal daripada data input. Ini memberikan jerat rupa yang lebih licin. ini
harus berfungsi untuk mana-mana set data input. Nota: penapis ini dipanggil "Biasa Kira" dalam
GUI Mayavi2 (Visualize/Filters/Compute Normals).

QuadricDecimation
Kurangkan segi tiga dalam jaringan, membentuk anggaran yang baik bagi jaringan asal.

PilihOutput
Penapis yang membolehkan pengguna memilih satu daripada beberapa output yang diberikan
input. Ini biasanya sangat berguna untuk sumber data berbilang blok.

SetActiveAttribute
Penapis ini membolehkan pengguna menetapkan atribut data aktif (skalar, vektor dan
tensor) pada set data VTK. Ini amat berguna jika anda perlu melakukan sesuatu
seperti mengira kontur satu skalar pada kontur skalar yang lain.

penari telanjang
Buat jalur segi tiga dan/atau garisan poli. Berguna untuk mengatur perpecahan
permukaan, seperti yang dicipta oleh penapis Tiub. .

Ambang
Penapis ringkas yang mengambang pada data input.

TransformData
Melakukan transformasi linear untuk memasukkan data.

TriangleFilter
Menukarkan poligon input dan jalur segi tiga kepada segi tiga menggunakan
kelas tvtk.TriangleFilter. Ini berguna apabila anda mempunyai penapis hiliran itu
hanya memproses segi tiga.

Tube Mengubah garis menjadi tiub.

UserDefined
Penapis ini membolehkan pengguna menentukan penapis mereka sendiri secara dinamik/interaktif. Ia adalah
seperti FilterBase tetapi membenarkan pengguna untuk menentukan kelas tanpa menulis sebarang kod.

Vortisitas
Penapis ini mengira vortik medan vektor input. Untuk kemudahan,
penapis membenarkan seseorang untuk melepasi medan vektor input yang diberikan secara pilihan. The
penapis juga membolehkan pengguna menunjukkan komponen vortik di sepanjang a
paksi koordinat kartesian tertentu. Ia menghasilkan data titik pada output iaitu
sedia untuk divisualisasikan.

WarpScalar
Meledingkan data input sepanjang arah tertentu (sama ada normal atau a
arah yang ditentukan) dengan skala yang ditentukan oleh nilai skalar tempatan. Berguna untuk
membuat plot permaidani.

WarpVector
Meledingkan data input di sepanjang atribut vektor titik berskala mengikut skala
faktor. Berguna untuk menunjukkan profil aliran atau anjakan.

CONTOH


mayavi2 -d heart.vtk -m Axes -m Outline -m GridPlane -m ContourGridPlane -m
IsoSurface
mayavi2 -d fire_ug.vtu -m Axes -m Outline -m VectorCutPlane -f MaskPoints -m Glyph

Dalam contoh di atas, fail VTK heart.vti dan fire_ug.vtu boleh ditemui dalam
/usr/share/doc/mayavi2/examples/data. Direktori contoh
(/usr/share/doc/mayavi2/examples/ pada Debian) menyediakan beberapa contoh berguna.

Gunakan mayavi2 dalam talian menggunakan perkhidmatan onworks.net


Ad


Ad

Program dalam talian Linux & Windows terkini