het EngelsFransSpaans

Servers draaien | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks-favicon

xml2end - Online in de cloud

Voer xml2end uit in OnWorks gratis hostingprovider via Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

Dit is de opdracht xml2end die kan worden uitgevoerd in de gratis hostingprovider van OnWorks met behulp van een van onze meerdere gratis online werkstations zoals Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

PROGRAMMA:

NAAM


bibutils - hulpprogramma's voor het converteren van bibliografieën

KORTE INHOUD


formaat2xml [OPTIES] [bestandsformaat]

xml2formaat [OPTIES] [bestand.xml]

PRODUCTBESCHRIJVING


Het bibutils-programma stelt interconverts in tussen verschillende bibliografieformaten met behulp van Bibliotheek
of Congres[1]'s Metadata object Omschrijving Schema (MOD's)[2]versie 3.1. Bijvoorbeeld een
kan bestanden in RIS-indeling converteren naar Bibtex door twee transformaties uit te voeren: RIS->MODS->Bibtex.

OMZETTEN TO MODS


Overzicht
commando Omschrijving
bib2xml converteer bibtex naar MODS
biblatex2xml converteer biblatex naar MODS
copac2xml converteren COPAC[3]formaatverwijzingen naar MODS
ebi2xml converteer EBI XML naar MODS
end2xml converteer EndNote (Refereer formaat) naar MODS
endx2xml zet EndNote XML om naar MODS
isi2xml converteer ISI web of science naar MODS
med2xml converteert Pubmed XML-referenties naar MODS
modsclean een MODS naar MODS converter
ris2xml converteer RIS-formaat naar MODS
wordbib2xml zet Word2007 bibliografie XML om naar MODS

Gemeen Opties Het omzetten naar MODS
Verschillende vlaggen beschikbaar voor de end2xml, endx2xml, bib2xml, ris2xml, med2xml en
copac2xml-programma's. De meeste opties hebben zowel een korte als een lange versie.

-h --help help weergeven
-v --versie weergaveversie
-a --add-refcount voeg "_#" toe, waarbij # het aantal referenties is naar
referentie nummer
-s --single-refperfile plaats één referentie per bestandsnaam door de
referentienummer
-i --input-encoding interpreteer het invoerbestand als het gebruik van de
gevraagde tekenset (gebruik w/o
argument voor huidige lijst afgeleid van
tekensets bij www.kostis.net[4])
unicode is nu een tekensetoptie
-u --unicode-characters coderen unicode-tekens rechtstreeks in
het bestand in plaats van als XML-entiteiten
-un --unicode-no-bom als -u, maar voeg geen bytevolgorde toe
Mark
-x --xml-entities coderen Unicode-tekens als XML
entiteiten (tegenover -u)
-nl --no-latex converteer latex-stijl karakter niet
combinaties
-s --single-refperfile één referentie per uitvoerbestand
-d --drop-key zet geen citatiesleutel in de mods id
veld-

-c --corporation-file met argument dat een bestand specificeert
met een lijst met bedrijfsnamen
geplaatst worden
type="zakelijk"> in plaats van
type = "persoonlijk" en verwijder naam
mangelen
-a --asis met argument dat een bestand specificeert
met een lijst van te behandelen namen
woordelijk
-nt --nosplit-title splits titels niet in TITEL/SUBTITLE
paren
--uitgebreide uitgebreide uitvoer
--debug zeer uitgebreide uitvoer (meestal voor
debuggen)

bib2xml
bib2xml converteert een bibtex-geformatteerd referentiebestand naar een XML-tussenliggende bibliografie
het dossier. Specificeer bestand(en) die moeten worden geconverteerd op de opdrachtregel. Bestanden met bibtex
vervangingsreeksen moeten worden opgegeven vóór de bestanden waar vervangingen zijn
gespecificeerd (of in hetzelfde bestand voor gebruik). Als er geen bestanden zijn opgegeven, dan bibtex
informatie wordt uit de standaardinvoer gelezen.

bib2xml bibtex_bestand.bib > uitvoerbestand.xml

biblatex2xml
bib2xml converteert een biblatex (niet te verwarren met bibtex) geformatteerd referentiebestand naar
een XML-intermediair bibliografiebestand. .

bib2xml biblatex_file.bib > output_file.xml

copac2xml
copac2xmlconverteert een COPAC-geformatteerd referentiebestand naar een MODS XML-tussenliggende bibliografie
bestand.

end2xml
end2xml converteert een tekst-eindnoot-geformatteerd referentiebestand naar een XML-tussenproduct
bibliografie bestand. Dit programma werkt niet op de binaire bibliotheek; het bestand moet zijn
eerst geëxporteerd. Formaten met endnote-tags ("Refer"-formaat exporteren) zien eruit als Voorbeeld 1,
"Voorbeeld verwijzen formaatbestand". Er zijn hele mooie instructies om ervoor te zorgen dat je dat bent
dit op de juiste manier exporteren naar http://www.sonnysoftware.com/endnoteimport.html[5]

Gebruik voor end2xml is hetzelfde als bib2xml.

end2xml endnote_file.end > output_file.xml

ebi2xml
ebi2xml converteert een EBI XML-bestand naar een MODS XML-intermediair bibliografiebestand.

endx2xml
endx2xml converteert een EndNote-XML geëxporteerd referentiebestand naar een MODS XML-intermediate
bibliografie bestand. Dit programma werkt niet op de binaire bibliotheek; het bestand moet zijn
eerst geëxporteerd.

isi2xml
isi2xml converteert een ISI-web-of-science-geformatteerd referentiebestand naar een XML-tussenproduct
bibliografie bestand.

Gebruik voor isi2xml is hetzelfde als bib2xml.

isi2xml input_file.isi > output_file.xml

ris2xml
ris2xml converteert een RIS-geformatteerd referentiebestand naar een XML-tussenliggend bibliografiebestand.
ris2xml gebruik is als end2xml en bib2xml

ris2xml ris_file.ris >output_file.xml

wordbib2xml
ris2xml converteert een RIS-geformatteerd referentiebestand naar een XML-tussenliggend bibliografiebestand.
ris2xml gebruik is als end2xml en bib2xml

OMZETTEN NU MODS


Overzicht
commando Omschrijving
xml2ads converteert MODS naar het SAO/NASA ADS-formaat
xml2bib zet MODS om in bibtex
xml2end zet MODS om in formaat voor EndNote
xml2isi zet MODS om naar ISI-formaat
xml2ris zet MODS om in RIS-formaat
xml2wordbib zet MODS om in Word 2007 bibliografie-indeling

Gemeen Opties Het omzetten van MODS
Merk op dat --output-codering verwijst naar het invoerbestand

-h --help help weergeven
-v --versie weergaveversie
-o --output-encoding interpreteer het invoerbestand als het gebruik van de
gevraagde tekenset (gebruik w/o
argument voor huidige lijst afgeleid van
tekensets bij www.kostis.net[4])
unicode is nu een tekensetoptie
-s --single-refperfile plaats één referentie per bestandsnaam door de
referentienummer
-nb --no-bom schrijf geen Byte Order Mark als schrijven
UTF8

xml2bib
xml2bib converteert de MODS XML-bibliografie naar een bibtex-geformatteerd referentiebestand.
xml2bib gebruik is als voor andere tools

xml2bib xml_bestand.xml > uitvoerbestand.bib

Aangezien het BibTeX-referentieformaat redelijk flexibel is en het grootste aantal lijkt te hebben,
van persoonlijke voorkeuren, heeft het ook een aantal specifieke opties verzameld die dat niet zijn:
beschikbaar voor andere formaten.

Vanaf 3.24 gebruikt xml2bib-uitvoer tags in kleine letters en referentietypes met gemengde hoofdletters voor:
betere interactie met andere software. Het oudere gedrag met allemaal hoofdletters
tags/referentietypes kunnen nog steeds worden gegenereerd met behulp van de opdrachtregelschakelaar -U/--hoofdletters.

xml2bib-specifiek Opties:

-fc --finalcomma voeg laatste komma toe in de bibtex-uitvoer
voor wie het wil
-sd --singledash gebruik één streepje in plaats van twee (langer
streepje in latex) tussen cijfers op pagina
uitgang
-b --haakjes gebruiken haakjes in plaats van aanhalingstekens
rond veldgegevens
-w --witruimte voeg verfraaiende witruimte toe aan uitvoer
-U --hoofdletters gebruik alle hoofdletters voor tags (veld
namen) en referentietypes (pre-3.24
gedrag)
-sk --strictkey gebruik alleen alfanumerieke tekens voor
bibtex citatiesleutels

xml2ads
xml2ads converteert de MODS XML-bibliografie naar het Smithsonian Astrophysical Observatory
(SAO)/National Aeronautics and Space Administration (NASA) Astrophyics Data System of ADS
referentie formaat[6] (wat erg lijkt op de gelabelde Endnote-stijl). xml2ads gebruik is
zoals voor andere tools

xml2ads xml_file.xml > output_file.ads

xml2ris
xml2ris converteert de MODS XML-bibliografie naar RIS-geformatteerd bibliografiebestand. xml2ris
gebruik is als voor andere tools

xml2ris xml_bestand.xml > uitvoerbestand.ris

xml2end
xml2end converteert de MODS XML-bibliografie naar gelabelde Endnote (refer-format) bibliografie
bestand. xml2end gebruik is als voor andere tools

xml2end xml_file.xml > output_file.end

xml2wordbib
xml2wordbib converteert de MODS XML-bibliografie naar Word 2007-geformatteerde XML-bibliografie
bestand. xml2wordbib gebruik is als voor andere tools

xml2wordbib xml_file.xml > output_file.word.xml

xml2wordbib heette xml2word in versies van bibutils vóór 3.40. Het werd hernoemd naar
vermijd verwarring met andere tools. Hopelijk zal dit niet al te veel scripts breken
in gebruik.

Voorbeelden


Voorbeeld 1. Voorbeeld verwijzen formaat filet

%0 Tijdschriftartikel
%Een CD Putnam
%A CS Pikaard
%D 1992
%T Coöperatieve binding van het Xenopus RNA-polymerase I
transcriptiefactor xUBF naar repetitieve ribosomale genversterkers
%J Mol Cell Biol
%V 12
%P 4970-4980
%F Putnam1992

xml2bib uitgang Variaties
Voorbeeld 2. Standaard

@Artikel{Putnam1992,
auteur = "CD Putnam"
en CS Pikaard",
jaar = "1992",
maand = "nov",
title="Samenwerking van de
Xenopus RNA-polymerase I transcriptie
factor xUBF naar repetitief ribosomaal
genversterkers",
tijdschrift = "Mol Cell Biol",
volume = "12",
pagina's = "4970--4980",
nummer = "11"}

Voorbeeld 3. uiteinde komma

@Artikel{Putnam1992,
auteur = "CD Putnam"
en CS Pikaard",
jaar = "1992",
maand = "nov",
title="Samenwerking van de
Xenopus RNA-polymerase I transcriptie
factor xUBF naar repetitief ribosomaal
genversterkers",
tijdschrift = "Mol Cell Biol",
volume = "12",
pagina's = "4970--4980",
nummer = "11",}

Voorbeeld 4. Enkele (single) Dash

@Artikel{Putnam1992,
auteur = "CD Putnam"
en CS Pikaard",
jaar = "1992",
maand = "nov",
title="Samenwerking van de
Xenopus RNA-polymerase I transcriptie
factor xUBF naar repetitief ribosomaal
genversterkers",
tijdschrift = "Mol Cell Biol",
volume = "12",
pagina's = "4970-4980",
nummer = "11"}

Voorbeeld 5. Witte ruimte

@Artikel{Putnam1992,
auteur = "CD Putnam
en CS Pikaard",
jaar = "1992",
maand = "Jan",
title = "Coöperatieve binding van
de Xenopus RNA polymerase I transcriptie
factor xUBF naar repetitief ribosomaal gen
versterkers",
tijdschrift = "Mol Cell Biol",
volume = "12",
pagina's = "4970--4980"
}

Voorbeeld 6. Beugels

@Artikel{Putnam1992,
auteur={Putnam, CD
en Pikaard, CS},
title={Coöperatieve binding van de Xenopus
RNA-polymerase I-transcriptiefactor xUBF
naar repetitieve ribosomale genversterkers},
journal={Mol Cell Biol},
jaar={1992},
maand={nov},
volume={12},
nummer={11},
pagina's={4970--4980}
}

Voorbeeld 7. hoofdletters

@ARTICLE{Putnam1992,
AUTHOR="Putnam, CD"
en Pikaard, CS",
TITLE="Coöperatieve binding van de Xenopus
RNA-polymerase I-transcriptiefactor xUBF
aan repetitieve ribosomale genversterkers",
JOURNAL="Mol Cell Biol",
JAAR="1992",
MAAND="nov",
VOLUME="12",
AANTAL="11",
PAGINA'S="4970--4980"
}

Gebruik xml2end online met onworks.net-services


Ad


Ad