het EngelsFransSpaans

Servers draaien | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks-favicon

xpenguins-stop - Online in de cloud

Voer xpenguins-stop uit in de gratis hostingprovider van OnWorks via Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

Dit is de opdracht xpenguins-stop die kan worden uitgevoerd in de gratis hostingprovider van OnWorks met behulp van een van onze meerdere gratis online werkstations zoals Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

PROGRAMMA:

NAAM


xpenguins - schattige kleine pinguïns die langs de toppen van je ramen lopen

KORTE INHOUD


xpinguïns [-optie ...]

PRODUCTBESCHRIJVING


XPinguïns is een programma voor het animeren van schattige tekenfilms/dieren in je root-venster. Door
standaard zijn het pinguïns - ze komen binnen vanaf de bovenkant van het scherm, lopen langs de toppen
van je ramen, langs de zijkant van je ramen, zweven, skateboarden en andere soortgelijke dingen doen
opwindende dingen. Wees voorzichtig als je ramen verplaatst, want de kleine jongens pletten gemakkelijk. als jij
stuur het programma een onderbrekingssignaal (bijvoorbeeld door op Ctrl-C te drukken), ze zullen barsten.
XPinguïns is nu thematisch, dus het is gemakkelijk om iets anders te selecteren om te animeren in plaats van
pinguïns, of zelfs (met een beetje artistiek talent) je eigen definiëren; zie de THEMA sectie
hieronder.

OPTIES


In alle volgende gevallen kan een dubbel streepje worden vervangen door een enkel streepje.

-een, --geen-engelen
Laat geen cherubijn zien die naar de hemel vliegt wanneer een toon wordt verpletterd.

-B, --geen bloed
Laat geen bloederige doodssequenties zien.

-c dir, --config-dir dir
Zoek naar configuratiebestanden en thema's in deze map. De standaard is meestal
/usr/share/xpenguins.

-d tonen, --Scherm tonen
Stuur de toons naar het opgegeven X-display. Bij het ontbreken van deze optie,
weergave gespecificeerd door de DISPLAY omgevingsvariabele wordt gebruikt.

-H, --help
Druk een bericht af met een beschrijving van de beschikbare opties.

-l, --thema-info
Druk de aanvullende informatie over een thema af en sluit af. Gebruik de -t optie om
selecteer het te beschrijven thema.

--willekeurig-thema
Begin met een willekeurig thema.

-ik, --lijst-thema's
Maak een lijst van de beschikbare thema's, één op elke regel, en sluit af.

-m vertraging, --vertraging vertraging
Stel de vertraging tussen elk frame in milliseconden in. De standaard wordt gedefinieerd door de
thema.

-n aantal, --pinguïns aantal
Het aantal toons dat moet worden gestart, tot een maximum van 256. De standaardwaarde wordt gedefinieerd door:
het thema.

-P, --negerenpop-ups
Toons vallen door `pop-up'-vensters (die met de save-under-attribuutset), zoals
als tooltips. Merk op dat dit ook het KDE-paneel omvat.

-R, --rectwin
Toons beschouwt alle ramen als rechthoekig. Deze optie resulteert in een snellere berekening
van vensterposities, maar als je een van die mooie nieuwe venstermanagers gebruikt met
gevormde ramen dan zien je toons er soms uit alsof ze dun lopen
lucht.

-Ja, --squish
Schakel de pinguïns in om geplet te worden met een van de muisknoppen. Merk op dat dit
schakelt elke bestaande functie van de muisknoppen in het hoofdvenster uit.

-t thema, --thema thema
Gebruik het genoemde thema. De standaard is Penguins. Als het thema spaties in de naam heeft
dan kun je in plaats daarvan onderstrepingstekens gebruiken, of je kunt de naam ook dubbel zetten
citaten. Deze optie kan meerdere keren worden aangeroepen om meerdere thema's uit te voeren
tegelijk.

-Q, --stil
Onderdruk het exit-bericht wanneer een onderbreking wordt ontvangen.

-v, --versie
Druk het huidige versienummer af en sluit af.

--alle Laad alle beschikbare thema's en voer ze tegelijkertijd uit.

--ID kaart venster
Stuur toons naar het venster met deze ID, in plaats van het hoofdvenster of wat dan ook
venster geschikt is voor de huidige desktopomgeving. Merk op dat de ID van X
klanten gemeld door xwininfo is zelden dat van het voorste zichtbare raam dat
moet hier worden gebruikt.

--Leuk belastinggemiddelde1 belastinggemiddelde2
Begin met het doden van toons wanneer de gemiddelde systeembelasting van 1 minuut hoger is dan belastinggemiddelde1; wanneer
het overtreft belastinggemiddelde2 vermoord ze allemaal. De toons zullen weer verschijnen wanneer de lading
het gemiddelde daalt. De belasting wordt elke 5 seconden gecontroleerd door in te kijken
/proc/loadavg, dus deze optie werkt alleen onder unices die dit implementeren
bepaald pseudo-bestand (waarschijnlijk alleen Linux). Wanneer er geen toons op de
scherm, XPinguïns gebruikt slechts een minuscule hoeveelheid CPU-tijd - het wordt gewoon wakker
elke 5 seconden om de belasting opnieuw te controleren.

THEMA


De systeemthema's worden meestal bewaard in /usr/share/xpenguins/themes, en deze kunnen zijn
aangevuld of overschreven door de thema's van de gebruiker in $HOME/.xpenguins/thema's. Elk thema heeft
zijn eigen submap die om geldig te zijn een bestand moet bevatten met de naam config​ De naam van de
thema is overgenomen uit de mapnaam, hoewel omdat veel installatiescripts stikken
directorynamen die spaties bevatten, alle spaties in een themanaam worden weergegeven in de
mapnaam door onderstrepingstekens. Elke mapnaam die spaties bevat, is niet toegankelijk via
xpinguïns.

Naast de config bestand, bevat de themamap de toonafbeeldingen waaruit
het thema in de vorm van xpm beeld bestanden. Daarnaast moet er een over ons filet
die informatie geeft over de maker van het thema, de licentie waaronder het is
uitgedeeld en diverse andere dingen. Dit bestand is voornamelijk bedoeld voor gebruik door:
xpenguins_applet, een applet voor GNOME waarmee verschillende thema's kunnen worden geselecteerd bij de
klik op een knop.

Het config bestand heeft een redelijk eenvoudig formaat. Je kunt dit beter lezen
korte beschrijving ervan of je kunt het configuratiebestand voor de standaard bekijken Penguins
thema, dat meestal wordt geïnstalleerd op /usr/share/xpenguins/themes/Penguins/config, en is
redelijk goed becommentarieerd. We zullen eerst enkele eenvoudige terminologie vaststellen. Zeg dat je een hebt
Boerenerf thema met koeien en schapen. De koeien en schapen zijn soorten toon, Terwijl de
verschillende dingen die ze doen (lopen, loeien, enzovoort) worden genoemd activiteiten. Elk
activiteit heeft zijn eigen xpm beeld filet, waarin de frames van de animatie zijn ingedeeld
horizontaal. Sommige activiteiten (met name wandelen) gebruiken verschillende afbeeldingen, afhankelijk van de
richting de toon beweegt naar binnen. In dit geval worden de frames voor de twee richtingen gelegd
boven elkaar in de afbeelding.

Net als in shell-scripts worden opmerkingen gestart met de # teken en verberg de rest van
de lijn. Het formaat is volledig gratis, behalve dat er een willekeurige limiet is op de
lengte van een regel van 512 tekens. Spaties, tabs en nieuwe regels tellen allemaal evenzeer als wit
ruimte. Gegevens worden ingevoerd als een reeks van sleutel waarde paren, allemaal gescheiden door witruimte.
Noch de toetsen noch waarden zijn hoofdlettergevoelig, behalve waar de waarde is een bestandsnaam.
De volgende toetsen worden begrepen:

vertraging vertraging
Stel de aanbevolen vertraging tussen frames in milliseconden in.

toon toon
Begin met het definiëren van een nieuwe toon genaamd toon. Als er maar één type toon aanwezig is in de
thema, dan kan deze toets worden weggelaten.

aantal aantal
Stel het standaard aantal tonnen van het huidige type in om te starten.

bepalen activiteit
Begin met het definiëren van een activiteit voor de huidige toon. De momenteel begrepen
activiteiten zijn wandelaar, Faller, tuimelaar, klimmer, floater, loper, explosie,
geplet, gezapt, splatted, engel, afrit en actie?, Waar ? is een getal tussen 0
en 6. Als je het programma eenmaal in actie hebt gezien, zou je moeten kunnen raden welke
is welke. Een geldig thema moet minimaal: wandelaars en dalers. Bovendien,
u kunt een standaardactiviteit definiëren (met bepalen verzuim); alle eigenschappen (zoals
Breedte en snelheid) die hier zijn ingesteld, worden vervolgens overgenomen door de vanaf dat moment gedefinieerde activiteiten,
als ze die eigenschappen niet zelf expliciet definiëren. Na een activiteit
is verklaard met bepalen, kunnen de volgende eigenschappen worden toegekend:

pixmap xpm-bestand
Het bestand met de afbeeldingsgegevens voor de activiteit. Houd er rekening mee dat u geen
verzuim pixmap.

Breedte Breedte
De breedte van elk frame van de animatie in pixels.

Hoogte Hoogte
De hoogte van elk frame van de animatie in pixels.

frames frames
Het aantal frames in de animatie.

richtingen richtingen
Het aantal richtingen voor de activiteit (kan 1 of 2 zijn).

snelheid snelheid
De beginsnelheid van de toon bij deze activiteit, in pixels per frame.

versnelling versnelling
De snelheid waarmee de snelheid toeneemt, in pixels per frame in het kwadraat. Deze woning
wordt niet door alle activiteiten gebruikt.

eindsnelheid eindsnelheid
De maximale snelheid in pixels per frame, ook weer niet door alle activiteiten benut.

lus lus
Alleen begrepen door de acties; geeft aan hoe vaak de actie moet worden herhaald. Indien
negatief, dan is de kans om de actie te stoppen elke keer dat de actie is
compleet is -1/lus.

Enkele opmerkingen over de verschillende activiteiten. Als je een nieuw thema ontwerpt, maak dan gerust
het splatted, geplet, gezapt en afrit animaties zo bloederig en bloederig als je wilt, maar
bewaar alsjeblieft de explosie activiteit aardig en tam; op die manier die van een nerveuze instelling
kan de --geen bloed optie die al deze gewelddadige sterfgevallen vervangt door een smaakvolle
explosie die je grootmoeder niet zou beledigen. Xpm-afbeeldingsbestanden zijn een factor twee
kleiner als u het aantal kleuren in de afbeelding kunt beperken zodat slechts één teken
moeten worden gebruikt om elke kleur weer te geven; dit maakt ook XPinguïns veel meer opstarten
snel. Zelden zijn meer dan 64 kleuren nodig.

Dus dat was het zo'n beetje voor de config bestand, nu voor de over ons het dossier. Dit is heel eenvoudig. Opnieuw
opmerkingen worden geïnitialiseerd door a #. Een invoer bestaat uit een sleutel aan het begin van een regel,
gevolgd door de bijbehorende waarde die wordt voorgelezen tot aan de volgende nieuwe regel. Het volgende
toetsen worden begrepen, hoewel geen enkele verplicht is.

kunstenaar Wordt gebruikt om de artiest(en) weer te geven die de originele afbeeldingen hebben gemaakt.

onderhouder
De persoon die de afbeeldingen heeft gecompileerd tot een XPinguïns thema. Het is handig als een
e-mailadres kan ook worden opgegeven.

gegevens De datum waarop het thema voor het laatst is gewijzigd. Mijn voorkeursformaat is dag of het
maand, naam of het maand in Engels, vol jaar. Bijvoorbeeld: 24 april 2001.

icon De naam van een afbeeldingsbestand dat als pictogram voor het thema kan worden gebruikt; XPM en PNG
zijn geschikte formaten.

licentie De naam van de licentie waaronder het thema wordt gedistribueerd (bijv. GPL).

auteursrecht
Het jaartal en de houder van het auteursrecht.

commentaar Alle andere essentiële informatie, zoals de website van het thema, zo kort als
mogelijk.

Test a.u.b. a.u.b over ons bestanden die u maakt door te kijken hoe de informatie is
weergegeven door de xpenguins_applet programma.

Gebruik xpenguins-stop online met onworks.net-services


Ad


Ad