angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

edamhasinpute — online w chmurze

Uruchom edamhasinpute u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie edamhasinpute, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


edamhasinput - Znajdź terminy ontologii EDAM według relacji has_input

STRESZCZENIE


edamhasinput -identyfikator ciąg [-przestrzeń nazw podstęp] -wrażliwy boolean -podklasy boolean
-przestarzały boolean -edamhasinput outobo

edamhasinput -Pomoc

OPIS


edamhasinput to program wiersza poleceń firmy EMBOSS („The European Molecular Biology Open
Pakiet oprogramowania"). Jest to część polecenia „Ontologia:EDAM, Pobieranie danych:Dane ontologiczne”
grupa(y).

OPCJE


Wkład Sekcja
-identyfikator ciąg

Dodatkowy Sekcja
-przestrzeń nazw podstęp
Domyślnie zwracane są wszystkie warunki. Wyszukiwania mogą być ograniczone do jednej lub kilku przestrzeni nazw.
Domyślna wartość: *

Zaawansowane Sekcja
-wrażliwy boolean
Domyślnie słowa kluczowe zapytania są dopasowywane do nazw terminów EDAM (i synonimów)
tylko. Ta opcja dopasowuje również słowa kluczowe do definicji terminów EDAM i spowoduje:
dlatego (zwykle) zgłaszaj więcej dopasowań. Wartość domyślna: N

-podklasy boolean
Rozszerz dopasowania zapytań o wszystkie terminy będące specjalizacjami (EDAM
podklasy) dopasowanego typu. Wartość domyślna: N

-przestarzały boolean
Domyślnym zachowaniem jest nieużywanie lub zwracanie przestarzałych terminów. Ta opcja, jeśli jest ustawiona, spowoduje
zawierać wszystkie terminy. Wartość domyślna: N

Wydajność Sekcja
-edamhasinput outobo

Korzystaj z edamhasinpute online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad