angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

freehdl-config — online w chmurze

Uruchom freehdl-config u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie freehdl-config, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


FreeHDL-CONFIG — Skrypt konfiguracyjny FreeHDL.

STRESZCZENIE


freehdl-config [OPCJA] ...

OPIS


FreeHDL jest parserem/kompilatorem/symulatorem dla języka opisu sprzętu VHDL.
Obsługiwane są pliki VHDL'93 oraz VHDL'87.

FreeHDL-KONFIG można wykorzystać do uzyskania konfiguracji (ścieżki) instalacji FreeHDL
pakiet.

OPCJE


-v, --wersja
pokaż zainstalowaną wersję FreeHDL

-h, --help
pokaż informacje o użytkowaniu

-l, --ldflagi
Biblioteki wydruku do połączenia

-biblioteki, --libtool
wydrukuj biblioteki libtool do połączenia

-tj, --ieee
wydrukuj biblioteki IEEE libtool do połączenia

-C, --cxxflagi
wypisz flagi kompilatora C++ do kompilacji

-cxx, --cxx
Drukuj kompilator C++ -linker, --linker drukuj linker libtool

Korzystaj z freehdl-config online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad