angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

mid3cp — online w chmurze

Uruchom mid3cp u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie mid3cp, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


mid3cp - kopiuj tagi ID3

STRESZCZENIE


mid3cp [Opcje] źródło przeznaczenie

OPIS


mid3cp kopiuje znaczniki ID3 z pliku źródłowego do pliku docelowego.

Został zaprojektowany, aby zapewnić podobną funkcjonalność do narzędzia id3lib w id3cp i może opcjonalnie
napisz tagi ID3v1. Może również wykluczyć z kopiowania określone tagi.

OPCJE


--gadatliwy, -v
Bądź gadatliwy: podaj wszystkie wykonane operacje i wypisz znaczniki w pliku źródłowym.

--zapis-v1
Zapisz znaczniki ID3v1 w pliku docelowym, pochodzące ze znaczników ID3v2.

--wyklucz-tag, -x
Wyklucz określony tag z kopiowania. Można określić wielokrotnie.

Korzystaj z mid3cp online, korzystając z usług onworks.net


Ad


Ad