angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

wmfsm — online w chmurze

Uruchom wmfsm u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie wmfsm, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


wmfsm — pokazuje ilość dostępnego miejsca na dysku

STRESZCZENIE


wmfsm [--normalna, -n ] [--ogień, -f ] [--migać, -b ] [--nie miga ] [-pokaz ] [-D,
--opóźnienie ] [-h, --help ]

OPIS


wmfsm to aplikacja dokująca WindowMaker, która pokazuje ilość dostępnego miejsca na dysku
zamontowane systemy plików z kolorowymi paskami.

OPCJE


Ten program działa zgodnie ze zwykłą składnią wiersza poleceń GNU, z długimi opcjami zaczynającymi się od
dwie myślniki (`-'). Podsumowanie opcji znajduje się poniżej.

-h, --help
Pokaż podsumowanie opcji.

-v, --wersja
Pokaż wersję programu.

-n, --normalna
Pokaż całe paski w tym samym kolorze.

-f, --ogień
Renderuj paski jako gradienty. Możesz przełączać się między trybem normalnym a trybem ognia
za pomocą kliknięć myszką w dowolnym miejscu wmfsm.

-b, --migać
Migaj paski, jeśli system plików jest zapełniony w 95%.

--nie miga
Nie migaj, jeśli system plików jest zapełniony w 95%.

-pokaz
Rysuj na określonym wyświetlaczu.

-d, --opóźnienie
Odczekaj określoną liczbę milisekund, aby przerysować okno.

-a, --wygląd zewnętrzny
Wybierz plik wyglądu. Zauważ, że te pliki można znaleźć w danych wmfsm
katalog, prawdopodobnie /usr/local/share/wmfsm lub /usr/share/wmfsm.

Korzystaj z wmfsm online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad