angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

xslt-config — online w chmurze

Uruchom xslt-config u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie xslt-config, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


xslt-config - skrypt do pobierania informacji o zainstalowanej wersji libxslt

STRESZCZENIE


xslt-config [--prefiks[=KATALOG]] [--libs] [--cflags] [--wersja] [--help]

OPIS


xslt-config jest narzędziem używanym do określenia flag kompilacji i linkera, które powinny
być używany do kompilowania i łączenia programów, które używają libxslt.

OPCJE


xslt-config akceptuje następujące opcje:

--wersja
Wydrukuj aktualnie zainstalowaną wersję libxslt na standardowym wyjściu.

--libs Wydrukuj flagi linkera, które są niezbędne do połączenia a libxslt program.

--cflags
Wydrukuj flagi kompilatora, które są niezbędne do skompilowania a libxslt program.

--prefiks=PREFIKS
Jeśli określono, użyj PREFIX zamiast prefiksu instalacyjnego, który libxslt był zbudowany
z podczas obliczania wyjścia dla opcji --cflags i --libs. Ta opcja
należy podać przed jakąkolwiek opcją --libs lub --cflags.

Korzystaj z xslt-config online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad