EnglishFrenchSpanish

เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ | Ubuntu > | Fedora > |


ไอคอน Fav ของ OnWorks

edamdefe - ออนไลน์ในคลาวด์

เรียกใช้ edamdefe ในผู้ให้บริการโฮสต์ฟรีของ OnWorks ผ่าน Ubuntu Online, Fedora Online, โปรแกรมจำลองออนไลน์ของ Windows หรือโปรแกรมจำลองออนไลน์ของ MAC OS

นี่คือคำสั่ง edamdefe ที่สามารถเรียกใช้ในผู้ให้บริการโฮสต์ฟรีของ OnWorks โดยใช้หนึ่งในเวิร์กสเตชันออนไลน์ฟรีของเรา เช่น Ubuntu Online, Fedora Online, โปรแกรมจำลองออนไลน์ของ Windows หรือโปรแกรมจำลองออนไลน์ของ MAC OS

โครงการ:

ชื่อ


edamdef - ค้นหาคำศัพท์ EDAM ontology ตามคำจำกัดความ

เรื่องย่อ


edamdef -query เชือก [-เนมสเปซ รายการ] -คลาสย่อย บูล -ล้าสมัย บูล
-edamdef outobo

edamdef -ช่วยด้วย

DESCRIPTION


edamdef เป็นโปรแกรมบรรทัดคำสั่งจาก EMBOSS (“ the European Molecular Biology Open
ชุดซอฟต์แวร์”) เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่ง "Ontology:EDAM,Data retrieval:Ontology data"
กลุ่ม

OPTIONS


อินพุต ส่วน
-query เชือก

เพิ่มเติม ส่วน
-เนมสเปซ รายการ
โดยค่าเริ่มต้นเงื่อนไขทั้งหมดจะถูกส่งกลับ การค้นหาสามารถจำกัดได้เพียงเนมสเปซหนึ่งหรือสองสามเนมสเปซ
ค่าเริ่มต้น: *

ระดับสูง ส่วน
-คลาสย่อย บูล
ขยายการค้นหาที่ตรงกันเพื่อรวมคำศัพท์ทั้งหมดที่เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษ (EDAM
คลาสย่อย) ของประเภทที่ตรงกัน ค่าเริ่มต้น: N

-ล้าสมัย บูล
ลักษณะการทำงานเริ่มต้นคือไม่ใช้หรือส่งคืนเงื่อนไขที่ล้าสมัย ตัวเลือกนี้หากตั้งค่าจะ
รวมเงื่อนไขทั้งหมด ค่าเริ่มต้น: N

เอาท์พุต ส่วน
-edamdef outobo

ใช้ edamdefe ออนไลน์โดยใช้บริการ onworks.net


Ad


Ad