Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

editcomment - Trực tuyến trên đám mây

Chạy thông báo chỉnh sửa trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh chỉnh sửa có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


editcomment - chương trình chỉnh sửa nhận xét của các tệp Ogg vorbis

SYNOPSIS


biên tập hồ sơ

MÔ TẢ


biên tập là một chương trình chỉnh sửa nhận xét của các tệp Ogg forbis.

LỰA CHỌN


Chương trình này chỉ nhận một đối số: tệp, chú thích của hóa đơn nào được chỉnh sửa.

Sử dụng bản chỉnh sửa trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad