Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

hfst-so sánh - Trực tuyến trên đám mây

Chạy hfst-so sánh trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks qua Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh hfst-so sánh có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


hfst-so sánh - = So sánh hai đầu dò

SYNOPSIS


hfst-so sánh [LỰA CHỌN...] [INFILE1 [INFILE2]]

MÔ TẢ


So sánh hai đầu dò

Chung lựa chọn:
-h, --Cứu giúp
In thông báo trợ giúp

-V, --phiên bản
In thông tin phiên bản

-v, --verbose
In chi tiết trong khi xử lý

-q, --Yên lặng
Chỉ in các lỗi nghiêm trọng và đầu ra được yêu cầu

-s, --im lặng
Bí danh của --Yên lặng

Đầu ra đầu vào lựa chọn:
-1, --input1=INFILE1
Đọc bộ chuyển đổi đầu vào đầu tiên từ INFILE1

-2, --input2=INFILE2
Đọc bộ chuyển đổi đầu vào thứ hai từ INFILE2

-C, --do-not-convert
Không cho phép chuyển đổi đầu dò thành cùng loại

-o, - đầu ra=NGOÀI RA
Ghi kết quả vào OUTFILE

Sự hài hòa:
-H, - không hài hòa Không hài hòa các ký hiệu.

-e, --eliminate-flags
Loại bỏ các dấu cờ.

Nếu thiếu OUTFILE hoặc INFILE1 hoặc INFILE2 hoặc -, các luồng tiêu chuẩn sẽ được sử dụng.
INFILE1, INFILE2 hoặc cả hai, phải được chỉ định. Định dạng của kết quả phụ thuộc vào định dạng của
INFILE1 và INFILE2; cả hai phải có cùng một định dạng.

Thao tác được áp dụng theo cặp cho INFILE1 và INFILE2 phải có cùng số
của đầu dò. Nếu INFILE2 chỉ có một đầu dò, hoạt động được áp dụng cho từng
đầu dò trong INFILE1 giữ cho đầu dò thứ hai không đổi.

VÍ DỤ


$ hfst-so sánh cat.hfst dog.hfst

cat.hfst [1]! = dog.hfst [1] $ hfst-so sánh cat.hfst cat.hfst cat.hfst [1] ==
cat.hfst [1]

BÁO CÁO GIỎI


Báo cáo lỗi chohfst-bugs@helsinki.fi> hoặc trực tiếp đến trình theo dõi lỗi của chúng tôi tại:


trang chủ hfst-so sánh:
Trợ giúp chung khi sử dụng phần mềm HFST:


BẢN QUYỀN


Bản quyền © 2010 Đại học Helsinki, Giấy phép GPLv3: GNU GPL phiên bản 3
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Đây là phần mềm miễn phí: bạn có thể tự do thay đổi và phân phối lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH,
theo như quyền hạn được quy định bởi luật pháp.

Sử dụng hfst-so sánh trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad