İngilizceFransızcaİspanyolca

Sunucuları çalıştırın | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks favicon'u

mExamine - Bulutta Çevrimiçi

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows çevrimiçi öykünücüsü veya MAC OS çevrimiçi öykünücüsü üzerinden OnWorks ücretsiz barındırma sağlayıcısında mExamine'i çalıştırın

Bu, Ubuntu Online, Fedora Online, Windows çevrimiçi öykünücüsü veya MAC OS çevrimiçi öykünücüsü gibi birden çok ücretsiz çevrimiçi iş istasyonumuzdan birini kullanarak OnWorks ücretsiz barındırma sağlayıcısında çalıştırılabilen mExamine komutudur.

PROGRAM:

ADI


mExamine - FITS görüntüsünün gökyüzü kapsamı hakkında bilgi

SİNOPSİS


mİncele [-d][-p] ra Aralık yarıçap] image.fits

TANIM


mExamine, bir FITS'in gökyüzü kapsamı hakkında bilgi verir
resim (başlıktaki WCS anahtar kelimelerini varsayarak) ve isteğe bağlı olarak
görüntüdeki bir bölge için piksel istatistikleri.

SEÇENEKLER


-p ra Aralık yarıçap

Bir bölge hakkında bilgi döndürür (merkezi piksel değeri, min, max
değerler ve konum, vb.) Koordinatlar ve yarıçap
derece "p" soneki verilmedikçe, bu durumda piksel cinsindendirler.

-d

Hata ayıklamayı açın.

ARGÜMANLAR


image.fits

İncelenecek FITS dosyası. Dosyanın birden fazla HDU'su varsa, ekleyebilirsiniz.
bu dosya adına, Örneğin, "m51.fits[2]". bir HDU ise
bir veri küpü, bir düzlem seçebilirsiniz ("m51.fits[2][256]"). Olsa bile
tek bir HDU var, isterseniz bunu belirtmeniz gerekiyor.
bir küp düzlemi belirtin ("m51.fits[0][512]"). Bu sözdiziminin
kafa karıştırmamak için dosya adı dizesinin etrafında tırnak işaretleri gerektirebilir
senin kabuğun.

SONUÇ


Başarılı olursa, aşağıdakileri döndürür:

proje Görüntü projeksiyonu
csys Koordinat sistemi
ekinoks Koordinat sistemi ekinoks
naxis Dosyadaki eksen sayısı
naxis1 Görüntü genişliği (piksel olarak)
naxis2 Görüntü yüksekliği
naxis3 Veri küpü derinliği (yalnızca NAXIS > 2 ise)
naxis4 Veri küpü dördüncü boyutu (yalnızca NAXIS > 3 ise)
ilk eksen için crval1 WCS referans koordinatı
ikinci eksen için crval2 WCS referans koordinatı
crpix1 Referans koordinat için piksel değeri
crpix2
cdelt1 Piksel ölçeği (derece)
cdelt2
crota2 Resmin döndürülmesi (E of N)
görüntü merkezinin lonc Gökyüzü koordinatı
latc
ximgsize Görüntü boyutu (derece)
yimgsize
rotequ Ekvatorda görüntünün dönüşü (J2000)
görüntü merkezinin rac Ekvator (J2000) koordinatları
Aralık
ra1 Dört görüntü köşesinin Ekvator koordinatları
dec1
ra2
dec2
ra3
dec3
ra4
dec4

ve isteğe bağlı olarak

yarıçap Piksel bölgesinin yarıçapı (derece)
piksel cinsinden radpix Yarıçapı
npiksel Bölgedeki piksel sayısı
nnull Boş piksel sayısı
aveflu Bölge için ortalama akı
rmsflux Bölge akışlarının RMS'si
Referans konumu için fluxref Flux
akıların sigmaref RMS'si
xref Referans konumunun piksel koordinatları
yref
Nadir Ekvator (J2000) referans konumunun koordineli
kararsızlık
fluxmin Minimum akı ile piksel için aynı
sigmamin
x dakika
ymin
ramin
decmin
fluxmax Maksimum akıya sahip piksel için aynı
sigmamax
xmax
ymaks
ramaks
decmax

Tamamen boş bir bölge belirtirseniz, npiksel sıfır olur, nnull olur
incelenen toplam piksel sayısı olur ve akı ile ilgili parametreler
hepsi sıfır olsun

MESAJLARI


HATA ra, dec, yarıçap konumu belirtilmemiş veya dosya adı eksik

HATA Dosya adı eksik

HATA FITS dosyası açılamıyor test.fits

HATA Test.fits FITS dosyasında WCS anahtarları bulunamıyor

HATA WCS başlatma başarısız oldu.

HATA Görüntünün konumu kapalı.

HATA FITS verileri okunurken hata oluştu.

ÖRNEKLER


mExamine -p 202.5 47.0 0.01 aJ_asky_980527n0240232.fits

[struct stat="OK", proj="SIN", csys="EQUJ", equinox=2000.0, naxis1=512,
naxis2=1024, crval1=202.5213942, crval2=47.1131924, crpix1=256.5, crpix2=512.5,
cdelt1=0.0002778, cdelt2=0.0002778, crota2=0.0034, lonc=202.5213942,
latc=47.1134702, ximgsize=0.142222, yimgsize=0.142222, rotequ=0.0034,
rak=202.5213942, aza=47.1131924, ra1=202.6260252, aralık1=46.9706487,
ra2=202.4171950, dec2=46.9706407, ra3=202.4166112, dec3=47.2553630,
ra4=202.6265617, aralık4=47.2553710, yarıçap=0.0100000, radpix=36.00, npiksel=5476,
nnull=0, aveflux=136.807, rmsflux=0.853615, fluxref=137.3, sigmaref=0.578143,
xref=309, yref=105, nadir=202.5000208, decref=46.9999951, fluxmin=135.042,
sigmamin=-2.06764, xmin=328, ymin=77, ramin=202.4922870, decmin=46.9922153,
fluxmax=152.299, sigmamax=18.1493, xmax=307, ymax=117, ramax=202.5008338,
decmax=47.0033286]

onworks.net hizmetlerini kullanarak mExamine'i çevrimiçi kullanın


Ad


Ad