انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

hfst-split - آنلاین در ابر

اجرای hfst-split در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS

این دستور hfst-split است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


hfst-split - = مبدل ها را از آرشیو با نام فایل های سیستماتیک استخراج کنید

خلاصه


hfst-split [OPTIONS...] [INFILE]

شرح


مبدل ها را از بایگانی با نام فایل های سیستماتیک استخراج کنید

مشترک گزینه ها:
-h, --کمک
چاپ پیام راهنما

-V, - نسخه
چاپ اطلاعات نسخه

-v, -- پرحرف
در حین پردازش به صورت پرمخاطب چاپ کنید

-q, --ساکت
فقط خطاهای مرگبار و خروجی درخواستی را چاپ کنید

-s, --بی صدا
نام مستعار از --ساکت

ورودی خروجی گزینه ها:
-i, -- ورودی=INFILE
مبدل ورودی را از INFILE بخوانید

-p, -- پیشوند=قبل
در نامگذاری فایل های خروجی از پیشوند PRE استفاده کنید

-e, --افزونه=EXT
از پسوند EXT در نامگذاری فایل های خروجی استفاده کنید

اگر INFILE حذف شود یا -، از stdin استفاده می شود. اگر PRE حذف شود، هیچ پیشوندی استفاده نمی شود. اگر EXT
حذف شده است، .hfst استفاده می شود. نام فایل های استخراج شده "PRE" + N + "EXT" است که N است
شماره مبدل در آرشیو

An مثال:
گربه مبدل_a مبدل_ب | hfst-split -p "قانون" -e ".tr"

این دستور فایل های "rule1.tr" (معادل transducer_a) و "rule2.tr" را ایجاد می کند.
(معادل transducer_b).

گزارش نویسی اشکالات


گزارش اشکالات بهhfst-bugs@helsinki.fi> یا مستقیماً به ردیاب اشکال ما در:


صفحه اصلی hfst-split:
راهنمایی کلی برای استفاده از نرم افزار HFST:


کپی رایت


حق چاپ © 2010 دانشگاه هلسینکی، مجوز GPLv3: GNU GPL نسخه 3
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>
این نرم افزار رایگان است: شما می توانید آن را تغییر دهید و دوباره توزیع کنید. هیچ گارانتی وجود ندارد،
در حد مجاز قانون.

با استفاده از خدمات onworks.net از hfst-split آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad