انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

lives_ogm_encoder3 - آنلاین در ابر

lives_ogm_encoder3 را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این دستور lives_ogm_encoder3 است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


ogm_encoder - رمزگذار ویدیو به عنوان بخشی از LiVES

شرح


ogm_encoder بخشی از افزونه multi_encoder برای زندگی است. برای مشاهده میزان استفاده، ogm_encoder -h را اجرا کنید

با استفاده از خدمات onworks.net از lives_ogm_encoder3 به صورت آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad